Тим   06/07
  Анкета
Дали мислите, дека треба да има ТВ директни преноси од домашното фудбалско првенство?

         
         
  Акција
 

И јас сум романтичар” . акција  за  „ Поттикнување на младите за спорт – фудбал“
Игра+Спорт+Фудбал= здрав спортски живот

 Спортот – фудбалот треба  се повеќе да влијае на животот на младите широко во светот.Во основа тој ги развива нивните физички предиспозици,али гледано од аспект на спортската социологија, посебен е неговиот значај на психички,интектуални,морални,културен и социјален идентитет на младите кој за жал во Р.Македонија се на последното скалио
За таа цел Ф.К.Работнички Кометал  стратешки влегува за решавање на овој проблем.
Целта на оваа акција е едноставна но суштествена по однос на општествениот организиран живот во Република Македонија.
Главна цел е да се здружат младите од сите етникуми во Република.
Спортската активност е потрба на секое човечко битие.Универзалната корист за човекот од спортот прво почнува уште со раѓањето на бебето,играта на децата, афирмација на младите, компезација на старите.
Младите – децата и младината посебно се примамливи за спорт.
Корисните последици на фудбалот за младите е брз психолошки развој, спортски начин на живот  и однесување, како и развој на друштвените особини.Фудбалот за најкратко ги убрзува моторичкиот и духовниот развој на младите.Во духовна смисла позитивно влијаат за развојот на личноста на младите : само контрола на емоциите и анксиозност, развој потреба, желба, мотив, совест, морални особини( совест, оденесување,донстоинство,упорност), сакани квалитети (смелост, истрајност, иницијативност, упорност), али и  социјални особини(оптимизам, друштвеност, солидарност, амбициозност,мирољубивост).

Фудбалот дирекно влијаее на начинот на живот на младите,формира нивни стил на однесување,обврска,забава.Во кратко, фудбалот ги социјализира младите,го зацврснува нивниот идентитет и интегритет.
Фудбалот е фактор кои ги заобиколува друштвените кризи и конфликти (кризи во училиштата, сукоби помеѓ генерации, малограѓанство, конформизам, ), прави  слободни иницијативни,корисни и рамноправни единки,членови во друштвата.
Најзначајна цел е да се изгради демократска непорочна младина на Европска Република Македонија, која револуционерно ќе ја превземи улогата за организиран соживот и дружба преку спортски актвивности, младина без предрасуди на верска, јазична, етничка и друга припадност. Обврска ни е да имаме цел да изградиме фудбалска македонска младина.

 

   
   
   
         
 

 

СЛЕДНО - 11 Коло
РАБОТНИЧИ К  :  МАКЕДОНИЈА
  21 окт 2007
  10 Коло - 11 окт 2007
БАШКИМИ   РАБОТНИЧИ К
0  :  4
Инфо за натпреварот
Фотографии од натпреварот
 ТАБЕЛА
Работничи Кометал 26
Вардар 21
Милано 18
Македонија Ѓ.П. 16
Победа 15
Пелистер 15
Ренова 15
Силекс 13
Башкими 8
Цементарница 6
Напредок 6
Шкендија 79 3
 
 
 
 
 
 
 
  (C) Copyright 2007 FC Rabotnicki Kometal, All rights reserved